REUNIÓ AMB EL REGIDOR DE CULTURA I ESPORTS

Ens hem reunit amb Josep Ramis, regidor de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Marratxí, per tal de plantejar una possible col·laboració en matèria dels nous projectes artístics i de plàstica que està posant en funcionament la nostra escola i que de ben segur arribaran a desenvolupar-se al llarg d’aquest curs i potser durant el proper.

A banda d’això, en matèria d’Esports hem tractat diferents temes, com el que fa referència al funcionament de les ajudes econòmiques per a famílies que ho necessitin per a la inscripció dels seus infants a activitats extraescolars esportives (tot el procediment és a títol personal i a través de l’àrea de Serveis socials), la realització d’una diada lúdicaesportiva al proper mes de maig, coincidint amb la cloenda de les activitats extraescolars i la possibilitat d’ampliar les activitats extraescolars per a tot el mes de juny i setembre (a petició d’algunes famílies), però enfocant-les com a activitats de tipus lúdic i/o esportiu.

En resum, la valoració és del tot positiva per a continuar col·laborant per a la nostra amipa.