SERVEI DE MATINERA CURS 24-25

El servei de Bon Dia comença el primer dia de curs i romandrà obert fins al darrer dia de curs, llevat dels alumnes de 3 anys, que començaran després del període d’adaptació corresponent. 

Inscripcions 

Les inscripcions al servei de Bon Dia  s’ han de fer omplint el full corresponent abans de dia 6 de setembre. Si no voleu ser usuaris habituals d’ aquest servei , però sí ho voleu fer de forma puntual ,no cal avisar abans de venir, però si us demanam que en venir la primera vegada ens faciliteu dades de l’ alumne/a i dades de contacte, per favor.

FULL INSCRIPCIÓ MATINERA INFANTIL

FULL INSCRIPCIÓ MATINERA PRIMÀRIA

Pagament

El pagament s’ ha de realitzar de l’1 al 5 de cada mes. Es podrà fer el pagament a l’ AFA en l’ horari d’ atenció a les famílies o preferentment per transferència al compte de l’ AFA: No es podran donar d’ alta a les activitats del nou curs les famílies que tinguin quotes pendents del curs passat, fins que aquestes no siguin abonades. 

CAIXABANK ES81 2100 8113 5113 0011 6530

Els preus actuals, fins al desembre de 2024, estan supeditats a l’import de l’ajuda del pla corresponsables. Si hi ha variacions en aquesta ajuda, o no es torna a donar de cara a l’any 2025, els preus s’hauran d’adjustar per tal de poder cobrir les despeses de monitoratge. 

PREUS SERVEI DE MATINERA 24-25

Us recordam que el pagament va en funció de l’horari que feis servir habitualment, si un dia, puntualment, necessitau dur als infants abans de l’hora que teniu contractada (encara que siguin 5 minuts) , heu d’abonar 1€ de diferència per dia. Si aquesta circumstància es repeteix sovint, heu de valorar canviar de franja horària. 

Baixes 

Si sou usuaris diaris d’aquest servei ens heu d’avisar una semana abans d’acabar el mes si us donau de baixa, per favor. 

Lliurament

L’entrada a matinera a l’edifici d’infantil es fa per la barrera petita del carrer Martí Serra. Heu de voltar el passadís i entrar a l’aula de psico. 

L’entrada a matinera a l’edifici de primària es fa per la barrera principal , carrer Major 2. 

Per seguretat ,us heu d’assegurar que els infants entrin a l’edifici i els/es monitor/es ho hagin vist, per favor.