SERVEI DE LUDOTECA SETEMBRE 24- JUNY 25

 

proposta ludoteca setembre 24 -juny 25

El servei de Ludoteca estarà operatiu a partir del primer dia d’escola, sempre que hi hagi un nombre mínim d’inscripcions, és per això que necessitam que les inscripcions estiguin fetes al més aviat possible, preferentment abans de dia 6 de setembre, per poder gestionar contractació de monitores si cal.

Inscripcions 

Les inscripcions al servei  de Ludoteca setembre  s’han de fer omplint els fulls corresponent abans de dia 6 de setembre. Per al servei de ludoteca de juny us mantindrem informats a partir del mes de maig. 

Per considerar la inscripció com a confirmada s’ha d’haver fet el pagament de la mensualitat abans de la data límit. Si no arribam a un nombre mínim d’inscripcions el servei no es durà a terme.

FULL INSCRIPCIÓ SERVEI DE LUDOTECA SETEMBRE 24 INFANTIL

FULL INSCRIPCIÓ SERVEI DE LUDOTECA SETEMBRE 24 PRIMÀRIA

Pagament 

El pagament del servei de “Ludoteca setembre 24”  s’ha de fer abans de dia 6 de setembre . Es podrà fer el pagament a l’AFA en l’horari d’atenció a les famílies o preferentment per transferència al compte de l’AFA: No es podran donar d’alta a les activitats del nou curs les famílies que tinguin quotes pendents del curs passat, fins que aquestes no siguin abonades. 

CAIXABANK ES81 2100 8113 5113 0011 6530

PREUS LUDOTECA SETEMBRE 24

Desenvolupament 

Els grups estaran formats per un mínim alumnes que facin possible el desenvolupament de l’activitat. 

El comportament dels infants ha de ser adequat. En cas d’un comportament inadequat, s’avisarà a les famílies a fi de posar solucions, i evitar problemes futurs. Els avisos es faran per correu electrònic per part de l’AFA o persona/entitat que desenvolupa l’extraescolar. Es permetran fins a dos avisos. En cas de continuar el comportament inadequat, al tercer avis es comunicarà a la família que l’infant no pot continuar a l’extraescolar. Una baixa per mal comportament implica la pèrdua de la quota del mes complet en el qual es produeix la baixa.

Entrades i sortides 

Els alumnes han de ser lliurats i recollits al punt indicat pels monitors  , sempre dins el centre. En cas de retard a l’arribada, els pares i/o tutors són responsables de lliurar l’alumne directament al monitor de l’activitat. En cas de retard a la recollida, l’alumne quedarà al centre i s’haurà d’abonar el preu de l’hora . Per delegar la recollida en una altra persona, hauran d’omplir l’espai reservat a la fitxa d’inscripció  , posant el nom i el DNI de les persones autoritzades. És molt important recordar que per seguretat, no s’entregarà cap infant d’educació infantil o primer cicle de primària, a persones no autoritzades, per cap concepte. 

Per als/es alumnes de primària que poden sortir del centre  cap a casa tots/es sols/es , haureu de firmar el consentiment pertinent. 

Els/es alumnes que queden a menjador seran recollits pel nostre personal . Els/es que no queden a menjador han de ser al  centre a les 15.25h ,abans del tancament de portes.

La recollida a Infantil es fa a la barrera petita blanca, carrer Martí Serra.

La recollida a Primària es fa a la barrera negra, porta d’entrada al pati.

Els primers dies us demanem paciència, el lliurament pot ser lent, ja que no coneixem bé a moltes famílies i hem d’assegurar-nos que els nens se’n van amb persones autoritzades.

L’horari de recollida és a les 15.30 i a les 16.30, només s’obrirà la porta fora d’aquest horari en cas excepcionals que tingueu cita amb el metge o similars. Us preguem que respecteu els horaris.

Absències 

Les famílies han de comunicar als coordinadors les faltes d’assistència dels alumnes, a fi de poder garantir la seva seguretat. 

Baixes 

La baixa voluntària d’una activitat s’haurà de comunicar a l’AFA a la  coordinadora d’activitats, abans de la darrera setmana del mes anterior a la baixa.