REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

A l’Assemblea General de l’AMIPA del nostre centre que es va celebrar a principi d’aquest curs escolar, hi va haver famílies interessades amb el programa de reutilització de llibres de la Conselleria d’Educació.

Per tant, vos feim arribar la informació que tenim, i si hi ha alguna família que estigui interessada que el centre s’adhereixi a aquest programa pel proper curs escolar, només ha d’emplenar la instància que vos adjuntam i entregar-la a secretaria del centre

http://www.caib.es/