Nova junta directiva de l’AMIPA

Com molts de vosaltres sabeu, d’ença de l’assemblea general del passat mes d’octubre, l’Amipa de la nostra escola té nova junta directiva.

Per això, volem donar-vos a conèixer la composició de la junta actual i dels diferents càrrecs de responsabilitat pel curs escolar vigent.

Hem decidit estructurar la feina en comitès, donada la seva operativitat. Tot i així, treballam de manera coordinada i cooperam entre tots per ser l’Amipa de tots els pares i mares. Creiem que és un esforç que ho val.

MEMBRES JUNTA DIRECTIVA:

Presidència: Joana Cabot Martorell i Pere Miquel Gayà Bustins Presidenciaamipa@gmail.com

Tresoreria: Miquela Colom Cañellas.                           Tresoreriaamipa2016@gmail.com

Secretària: Maria Moll Mas

VOCALS I COMITÈS:

– Comitè de festes: Catalina Amengual Garau i Yolanda Tortosa Ors. festerosamipa@gmail.com

– Comitè de Serveis socials: Laura Galindo Morey.                            socialsamipa@gmail.com

– Comitè d’Activitats extraescolars: Antoni Mesquida Hernando. extrasamipa@gmail.com

– Escola de pares: Francisca Cañellas Falcó.

– Altres vocals: José Manuel Rodríguez Zafra.