Reunió al CEIP Costa i Llobera

Primera trobada del curs entre la directora del centre, Carmen Moreno, i la presidenta de l’AMIPA, Joana Cabot per tractar els temes que sorgeixen a principi de cada nou curs.

Entre moltes d’altres qüestions, es parla de la possibilitat que les activitats extraescolars que organitza l’associació de mares i pares es puguin estendre a tot el curs escolar, responent a una demanda de les famílies. S’observa que s’ha de quantificar e nombre d’alumnes que realment en farien ús i la directora troba que han de ser activitats alternatives a les que es fan durant els mesos sencers de classe.

Li feim arribar una sèrie de demandes que com a pares tenim amb el centre. La necessitat d’un pla d’emergències per als usuaris de les extraescolars és clara, des de direcció ens passaran el pla d’evacuació. A més la directora està interessada en què el centre disposi d’un desfibril·lador, que té un preu molt elevat.

Molts pares han demanat que l’edifici d’infantil obri les portes a les 13.30h a la sortida, per a aquells que recullen nins a primària també, però Moreno ja creu que 10 minuts a l’entrada i altres deu a la sortida ja és treure molt de temps a la jornada escolar. Demana que els pares acordin amb els fills grans el lloc on els recolliran, i que tenguin en compte que l’encarregat de manteniment, en Gerard, no se’n va fins les 14.15h.

També hem demanat major informació als pares d’alumnes que passen a primer de primària, ja que tot els ve molt de nou. Es farà un full informatiu per a repartir el darrer dia d’infantil o el primer de primària. També s’ha parlat de la vigilància als patis, que en el context actual està en el punt de mira, i ens confirmen que es compleix la ràtio.

Li hem comunicat un seguit de decisions de la junta de l’AMIPA, com ara que un any més col·laborarem amb dos-cents euros amb les colònies dels alumnes de 6è d’educació infantil. Sobre la possibilitat d’entrar en el fons de reutilització de llibres de text que impulsa el govern, no els sembla interessant perquè els llibres acaben en males condicions i conselleria només dóna 10 o 15 euros per nin.

En resum, una reunió distesa i productiva per encetar el curs.