Nova junta directiva de l’AMIPA

Com molts de vosaltres sabeu, d’ença de l’assemblea general del passat mes d’octubre, l’Amipa de la nostra escola té nova junta directiva.

Per això, volem donar-vos a conèixer la composició de la junta actual i dels diferents càrrecs de responsabilitat pel curs escolar vigent.

Hem decidit estructurar la feina en comitès, donada la seva operativitat. Tot i així, treballam de manera coordinada i cooperam entre tots per ser l’Amipa de tots els pares i mares. Creiem que és un esforç que ho val.

MEMBRES JUNTA DIRECTIVA:

Presidència: Joana Cabot Martorell i Pere Miquel Gayà Bustins Presidenciaamipa@gmail.com

Tresoreria: Miquela Colom Cañellas.                           Tresoreriaamipa2016@gmail.com

Secretària: Maria Moll Mas

VOCALS I COMITÈS:

– Comitè de festes: Catalina Amengual Garau i Yolanda Tortosa Ors. festerosamipa@gmail.com

– Comitè de Serveis socials: Laura Galindo Morey.                            socialsamipa@gmail.com

– Comitè d’Activitats extraescolars: Antoni Mesquida Hernando. extrasamipa@gmail.com

– Escola de pares: Francisca Cañellas Falcó.

– Altres vocals: José Manuel Rodríguez Zafra.

PARLAM AMB L’AJUNTAMENT SOBRE EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS EDUCATIVES

Continuam la ronda amb una reunió amb Aina Amengual, regidora d’Educació del municipi. Sobretot, parlam del manteniment i la neteja dels edificis educatius, ( aula psicomotricitat a infantil, banys de l’edifici de primària), així com tenir clares les funcions de l’encarregat de manteniment del centre.

Altres temes parlats: el paper dels serveis socials de l’ajuntament amb aquells alumnes amb necessitats socioeconòmiques i l’ajuda que els hi pot donar l’AMIPA. La qüestió del limitador de velocitat davant l’entrada del poliesportiu que hem demanat per dues vegades al consistori a través de sol·licituds i encara no hem rebut resposta. I una bona notícia: l’any que ve segurament podrem celebrar les verges d’una manera més tradicional, i així, els alumnes podran participar de la festa més activament.

Reunió al CEIP Costa i Llobera

Primera trobada del curs entre la directora del centre, Carmen Moreno, i la presidenta de l’AMIPA, Joana Cabot per tractar els temes que sorgeixen a principi de cada nou curs.

Entre moltes d’altres qüestions, es parla de la possibilitat que les activitats extraescolars que organitza l’associació de mares i pares es puguin estendre a tot el curs escolar, responent a una demanda de les famílies. S’observa que s’ha de quantificar e nombre d’alumnes que realment en farien ús i la directora troba que han de ser activitats alternatives a les que es fan durant els mesos sencers de classe.

Li feim arribar una sèrie de demandes que com a pares tenim amb el centre. La necessitat d’un pla d’emergències per als usuaris de les extraescolars és clara, des de direcció ens passaran el pla d’evacuació. A més la directora està interessada en què el centre disposi d’un desfibril·lador, que té un preu molt elevat.

Molts pares han demanat que l’edifici d’infantil obri les portes a les 13.30h a la sortida, per a aquells que recullen nins a primària també, però Moreno ja creu que 10 minuts a l’entrada i altres deu a la sortida ja és treure molt de temps a la jornada escolar. Demana que els pares acordin amb els fills grans el lloc on els recolliran, i que tenguin en compte que l’encarregat de manteniment, en Gerard, no se’n va fins les 14.15h.

També hem demanat major informació als pares d’alumnes que passen a primer de primària, ja que tot els ve molt de nou. Es farà un full informatiu per a repartir el darrer dia d’infantil o el primer de primària. També s’ha parlat de la vigilància als patis, que en el context actual està en el punt de mira, i ens confirmen que es compleix la ràtio.

Li hem comunicat un seguit de decisions de la junta de l’AMIPA, com ara que un any més col·laborarem amb dos-cents euros amb les colònies dels alumnes de 6è d’educació infantil. Sobre la possibilitat d’entrar en el fons de reutilització de llibres de text que impulsa el govern, no els sembla interessant perquè els llibres acaben en males condicions i conselleria només dóna 10 o 15 euros per nin.

En resum, una reunió distesa i productiva per encetar el curs.

El semàfor haurà d’esperar

Dijous passat l’AMIPA del CEIP Costa i Llobera va assistir al Consell Escolar Municipal, amb presència del batle de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, la regidora d’Educació Aina Amengual i representants de les directives i les AMIPAs d’arreu de Marratxí.

 

Durant la sessió el consistori va donar compte de les actuacions relatives a l’educació que es duen a terme, com ara la previsió d’una nova escoleta 0 a 3 anys per al Pla de na Tesa; la presentació d’un reglament per a l’ús del les instal·lacions municipals, que està en fase de revisió; nous carrils bicis que uniran diferents punts del terme; i les tasques per a implementar els itineraris segurs, en les quals s’hi han involucrat mestres i alumnes del CC Es Liceu.

 

Respecte de la sol·licitud de l’AMIPA d’un semàfor al carrer Major a l’altura del nostre centre per a millorar la seguretat dels alumnes, el batle va reconèixer que no existeix tal licitació de diversos semàfors tot i que l’any passat va sortir-ne publicada una informació al respecte al Diario de Marratxí. En aquest sentit va aplaçar la decisió d’instal·lar el semàfor en tenir enllestit un dels carrils bicis que ja estan aprovats, i que unirà la plaça de can Flor de Pòrtol amb l’IES Sant Marçal.

 

Els centres varen tenir també oportunitat de fer les seves aportacions i reclamacions. La directora del CEIP Costa i Llobera, Carmen Moreno, va demanar que per a aquest curs es tenguin en compte les jornades a la piscina municipal per part dels alumnes, ja que enguany es varen haver de fer en horari d’obertura per al públic en general i va dur algun problema amb la resta d’usuaris.

Reunió amb participació ciutadana

L’Ajuntament de Marratxí convocà una reunió amb diferents entitats municipals per tal de conèixer alguns dels aspectes més importants referent a la participació ciutadana.

L’Amipa Costa i Llobera, hi va assistir com a entitat associativa.

L’objectiu d’aquesta reunió va ser el plantejament de necessitats i inquietuds pe part de la nostra amipa i la mostra de voluntat de col·laboració en la creació de la Xarxa de participació ciutadana de Marratxí, en la qual hi està traballant l’Ajuntament de Marratxí.

La valoració és del tot positiva considerant la participació de la nostra associació.